Socialstyrelsen: Etisk plattform från 1997 gäller

Publicerad:
Debattreplik av Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, Lars Sandman professor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet, samt Mattias Fredricson enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Svenska Dagbladets webbplats den 20 april.

Det principdokument för prioriteringar som Socialstyrelsen tagit fram för intensivvården ifrågasätts i Svenska Dagbladet 19/4. Kritikerna påstår att dokumentet bygger på annat än den etiska plattform för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som riksdagen antog 1997. Det är fel och det framgår tydligt såväl av texten som av vår kommunikation kring dokumentet. Socialstyrelsen har sedan början av 2000-talet bidragit till att ta fram tillämpningen av plattformen och i olika sammanhang använt den sedan dess.

Principerna i plattformen gäller även i detta dokument. Vårt mål har varit ett tydligt och konkret material för dem som i denna speciella situation arbetar i intensivvården. Vår förhoppning är att det ska vara ett stöd i vardagen för dem som står med dessa svåra beslut.

Socialstyrelsen har, i Läkartidningen 2/4 i år i en replik på en liknande debattartikel, bemött samma frågor av delvis samma debattörer.

Thomas Lindén avdelningschef, Socialstyrelsen
Lars Sandman professor i hälso- och sjukvårdsetik, föreståndare Prioriteringscentrum, Linköpings universitet
Mattias Fredricson enhetschef, Socialstyrelsen, styrelseordförande Prioriteringscentrum, Linköpings universitet.

Läs debattrepliken i SvD