Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Socialstyrelsen: Det tar tid att sjösätta ett nytt statsbidrag

Publicerad:
Debattreplik av Stina Isaksson, tf enhetschef på Socialstyrelsen, publicerad i Dagens Samhälle den 6 oktober 2021.

Socialstyrelsen fick sent i våras uppdraget att fördela medel i form av en ”återhämtningsbonus”. Att starta upp ett helt nytt statsbidrag av denna storleksordning är ett omfattande arbete som måste utföras noggrant, replikerar tf enhetschef på Socialstyrelsen Stina Isaksson.

Terapeuten Olle Beckérus och författaren Ninni Länsberg riktar i en debattartikel i Dagens Samhälle (4/10) kritik mot Socialstyrelsens arbete med ”återhämtningsbonusen”. 

Under pandemin har Socialstyrelsen fått många stora uppdrag. Det har varit en utmaning som vi hanterat så snabbt, flexibelt och pragmatiskt som vi kunnat i nära samverkan och dialog med såväl uppdragsgivare som mottagande aktörer. 

Myndigheten hanterar i dag 52 separata statsbidrag inom kärnområdena vård och omsorg. Uppdraget från regeringen att fördela medel i form av en ”återhämtningsbonus” kom till Socialstyrelsen sent i våras. Att starta upp ett helt nytt statsbidrag av denna storleksordning är ett omfattande arbete, som exempelvis innefattar tolkning och analys av uppdraget, framtagande av villkor, anvisningar och ansökningshandlingar. Därtill behöver mottagargrupperna, kommuner och regioner i detta fall, tid för att planera sina insatser och göra en ansökan. 

Eftersom vi fick signaler från kommuner och regioner om att ansökningstiden var för kort valde vi att förlänga utlysningsperioden. Just nu pågår ett intensivt beredningsarbete på myndigheten vilket involverar flera medarbetare, till exempel utredare, sakkunniga och juridisk expertis. 

Det är viktigt att bedömningsarbetet görs noggrant och att det i alla led är rättssäkert. Vi går igenom samtliga ansökningar för att fatta korrekta beslut utifrån förordningen, ett arbete som beräknas bli klart under oktober månad. 

Därefter kommer myndigheten att utvärdera denna ansökningsperiod och påbörja arbetet med utlysning inför 2022 års statsbidrag. För 2022 och framåt beräknas totalt en miljard kronor avsättas till satsningen, medlen fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Kommuner och regioner kommer därmed i nästa omgång att ha längre tid för att göra sin ansökan och besluten kommer dessutom tidigare på året. 

Stina Isaksson
Tf enhetschef, Avdelningen för behörighet och statsbidrag, Socialstyrelsen

Läs debattrepliken i Dagens Samhälle.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05