”Det är vårdgivaren som är ansvarig”

Publicerad:
Debattreplik av Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen, och Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, publicerad i Dagens Medicin den 17 juni 2021.

Vården ska alltid ha barnets bästa i fokus i bedömning av insatser. Här ingår rätten till smärtfrihet, skriver Socialstyrelsen i en replik om tungbandsklipp.

Forskare och debattörer från bland annat Svensk barnsmärtförening och Riksföreningen för barnsjuksköterskor uttrycker i en debattartikel i Dagens Medicin den 16 juni oro över att barn utsätts för smärtsamma omotiverade tungbandsklipp utan vetenskapligt stöd. 

Hälso- och sjukvården ska alltid ha barnets bästa i fokus i bedömning av insatser i vården. Här ingår att inte utsätta barn för medicinskt omotiverade ingrepp och även rätten till smärtfrihet. Socialstyrelsen har tillsammans med Livsmedelsverket, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram ett stöd för amning som bygger på underlag från världshälsoorganisationen WHO. Det finns en nationell amningskommitté, som är en myndighetsövergripande samordningsgrupp för amningsfrågor, där Socialstyrelsen ingår och Livsmedelsverket är sammankallande.

Socialstyrelsen har i dag inte några rekommendationer eller kunskapsstöd som gäller tungbandsklippning på barn. I det pågående arbetet på Socialstyrelsen med ett nationellt kunskapsstöd för hela vårdkedjan under och efter graviditet, följer vi dock utvecklingen inom området.

Det är vårdgivaren – region, kommun eller vårdbolag – som är ansvarig för vården och att den ges utifrån såväl lagar och regler som vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är tydligt i lagen att vårdgivaren ansvarar för att det är en person med rätt kompetens som utför uppgiften i vården. Den enskilde legitimerade som utför vården har dessutom ett eget professionellt yrkesansvar. Den får inte åta sig en uppgift om den inte klarar av att fullgöra den patientsäkert och åtgärder måste vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, är den myndighet som bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården och utkräver ansvar när regler inte följs.

För varje förälder finns barnhälsovården som en viktig resurs. Dit kan man vända sig med frågor om amning och annat som kan vara besvärligt som ny förälder. De har stor kunskap och lång erfarenhet av att stötta nyblivna föräldrar.

Maria Hilberth, enhetschef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Thomas Lindén, avdelningschef, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

Läs debattrepliken i Dagens Medicin.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05