Rijkalasj unneplågo

Le gus dujna tjanos muhtem Svieriga rijkalasj unneplågojda? Dánna gávna diededimev birra makkir rievtesvuoda dujna li.

Svierigin li vihtta rijkalasj unneplågo: juvdára, roma, sáme, svieriksuobmelattja ja duornosliegega. Dån iesj mierreda jus dujna l tjanos rijkalasj unneplåhkuj jali ij – guosská makkir juohkusij ietjat mierreda ja aktisasjvuodav dåbdå.  

Duohke l láhka rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj birra mij vuododuváj 2010 ja l nannodum ådå biejadusáj ådåjakmáno 1.b. 2019 rajes. Rijkkabiejves mierreduváj makkir juohkusa lulun dåhkkiduvvat rijkalasj unneplåhkon. Sjattaj gå Svierik 1999 sebraj Europaráde rábmakonvensjåvnnåj suoje gáktuj rijkalasj unneplågojda ja Europa biejadus rijkadajva- jali unneplågogielaj gáktuj.

Senast uppdaterad:
Publicerad: