Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Jobba hos oss

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi jobbar med frågor som spänner över livets olika skeenden, för att alla medborgare ska få tillgång till en god hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Att arbeta här är att skapa samhällsnytta. Hos oss befinner du dig mitt i samhällsdebatten och tillsammans med kunniga kollegor utför du ett meningsfullt arbete. Varje dag. God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi.

Så ansöker du

Vi erbjuder många intressanta jobb. Har du hittat något som passar dig? Välkommen med din ansökan.

Skicka in din ansökan

För att söka ett ledigt jobb hos oss, klicka på knappen Ansök som finns längst ner i alla våra jobbannonser. Bifoga ditt CV.

Du kan lämna in din ansökan ända fram till klockan 23.59 sista ansökningsdagen. Därefter stängs annonsen och försvinner från listan med lediga jobb.

När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl på att vi mottagit den.

Alla ansökningar är offentliga handlingar och kan begäras ut med hänvisning till offentlighetsprincipen. Vi kan inte behandla ansökningar konfidentiellt med hänvisning till samma princip.

Urval och intervjuer

Vi granskar samtliga inskickade ansökningar efter sista ansökningsdagen. Vi gör sedan ett urval utifrån de krav och meriter vi efterfrågat i platsannonsen.

Om du tillhör dem som bäst uppfyller kraven kontaktar vi dig för en första intervju. Efter det följer eventuellt ytterligare en intervju. Sista steget i rekryteringsprocessen är alltid referenstagning. Vi vill då ha två aktuella referenser, i första hand från chefer.

Återkoppling

När tjänsten är tillsatt hör vi av oss till alla som sökt. Om du varit här på intervju kontaktar vi dig personligen, annars meddelar vi dig via mejl. En rekrytering tar normalt mellan en till tre månader.

Mångfald och likabehandling

Socialstyrelsen rekryterar medarbetare oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Du som söker ett jobb hos oss ska vara trygg i att vi gör urvalet ifrån den utbildning, den erfarenhet och de personliga egenskaper som ingår i kravprofilen för jobbet du har sökt.

Kontakt

Personalenheten 075-247 30 00 eller den personalspecialist som namnges i aktuell platsannons.

Fackliga företrädare

  • ST
  • SACO
  • Vårdförbundet

Hur man överklagar

Om du vill överklaga ett beslut om tillsättning av en tjänst, måste du göra det inom tre veckor från det datum då beslutet offentliggjordes av Socialstyrelsen.

Om du har sökt en tjänst och vill överklaga beslutet om tillsättning ska du skriva till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.

Tala om i brevet vilket beslut om tillsättning du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Vårt erbjudande till dig

Socialstyrelsen är en arbetsplats som består av kunniga och engagerade kollegor. Här kommer du att ha ett samhällsviktigt arbete där du har möjlighet att påverka och göra skillnad.

Oavsett vad du arbetar med bidrar du till vårt uppdrag, att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor. Vi månar om att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt med ett ledarskap och medarbetarskap som både är engagerat och hållbart över tid.

Meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter

Genom ditt arbete utvecklar och förvaltar du ett samhälle där du påverkar människors vardag och framtid. Som medarbetare ges du ofta ett stort eget ansvar och får arbeta med frågor som ställer krav på ständig kompetensutveckling och innovation.

Möjlighet att påverka ditt arbete och din arbetsplats

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och vår arbetsplats. Som medarbetare är din röst viktig. Därför har vi flera forum för att skapa dialog och delaktighet inom myndigheten.

God arbetsmiljö och inkluderande organisationskultur

Du är en del av en kultur som bygger på öppenhet och transparens, där ledarskapet styrs av värderingar och mål och där du är delaktig i arbetsplatsens utveckling. Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med att skapa ett engagerat och hållbart ledar- och medarbetarskap och ett inkluderande förhållningssätt.

Kompetenta och engagerade kollegor

Hos oss är du omgiven av engagerade kollegor och arbetar i en verksamhet som bygger på din och dina kollegors kompetens, era olika erfarenheter och era individuella och gemensamma resultat.

Individanpassade villkor

Med en effektiv verksamhet och goda resultat som utgångspunkt, har du möjlighet att planera och påverka ditt arbetsliv utifrån din livssituation. 

Våra arbetsvillkor

Att arbeta på Socialstyrelsen är bidra till alla medborgares rätt till en god hälsa, vård och omsorg. Och det finns fler fördelar med att arbeta här.

Utöver ersättningar som är reglerade i lag har du som anställd ett antal förmåner som är ett resultat av centrala statliga kollektivavtal eller är specifika för Socialstyrelsen.

Frisk- och hälsovård

Socialstyrelsen stimulerar medarbetare till en frisk och sund livsstil. Hos oss får du ett årligt friskvårdsbidrag och möjlighet till en timmes friskvård i veckan på arbetstid. Vi erbjuder företagshälsovård och har också en massör som kommer varje vecka.

Många semesterdagar

Som statligt anställd har du förmånliga semestervillkor. Till och med det år du fyller 29 har du rätt till 28 semesterdagar. Från 30 till 39 års ålder har du rätt till 31 semesterdagar. Och från det år du fyller 40 har du rätt till 35 semesterdagar.

Arbetsfria dagar

Utöver alla röda dagar i almanackan har vi ytterligare arbetsfria dagar per år (klämdagar), då så gott som alla på Socialstyrelsen är lediga.

Flexibel arbetstid

Vi har en arbetstid på 40 timmar och 20 minuter per vecka. Inom ramen för vårt flextidsavtal har du möjlighet att själv bestämma när du vill börja och sluta din arbetsdag, om inte annat avtalats med din chef.

Bra villkor för föräldrar

När du är föräldraledig ger Socialstyrelsen dig ett föräldrapenningtillägg under 360 dagar per barn. Du kan också förkorta din arbetstid fram tills det att barnet fyllt tolv år.

Individuell lönesättning

Socialstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Det betyder att du har möjlighet att påverka din lön, inte bara genom att ta dig an svårare och mer ansvarsfulla arbetsuppgifter, utan också genom hur du utför dina arbetsuppgifter.

Ersättning vid sjukdom

Socialstyrelsen betalar delar av det du förlorar i lön när du är sjuk. Du får även ersättning för vissa delar av kostnaderna för bland annat läkarbesök, sjukgymnast och sjukhusvistelse. Vi ersätter också hela beloppet för receptbelagd medicin inom högkostnadsskyddet.

Fördelaktigt pensionsavtal

Som anställd omfattas du av ett statligt pensionsavtal med tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Försäkringar

Du har en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och en tjänstegrupplivför-säkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Löneväxling

Hos oss finns möjlighet att växla lön mot fler eller färre semesterdagar. Det går också att växla lön eller semesterdagar mot pension.

Mer om Socialstyrelsen

Kontakt

Personalenheten
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: