Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Fråga: Var och hur söker jag ekonomiskt bistånd?

Svar: Du pratar med socialtjänsten i din kommun.

Fråga: Vad måste jag berätta?

Svar: En socialsekreterare gör en utredning om din ekonomi.
I utredningen ska socialsekreteraren undersöka
vad du tjänar, vilka räkningar du måste betala,
hur många ni är din familj,
och om du har pengar på banken till exempel.
Du får säga nej till utredning när du vill.
Men då kan du inte få beslut om ekonomiskt bistånd.

Fråga: Vad händer med informationen om mig?

Svar: Du har rätt att läsa allt 
som socialtjänsten skriver om dig.
Socialtjänsten sparar information om dig i fem år
och sedan förstör de informationen.
Socialtjänsten får inte låta någon annan 
läsa informationen om dig.
Men polisen får läsa den
om de undersöker brott.

Fråga: Vad händer om jag säger fel?

Svar: Om du får pengar av Socialtjänsten
som du inte har rätt till, 
så ska du betala tillbaka pengarna.
Om du lurar socialtjänsten 
kan du bli anmäld till polisen.

Fråga: Vad gör jag om jag inte får ekonomiskt bistånd?

Svar: Du kan alltid klaga på socialtjänstens beslut.
Din socialsekreterare kan tala om för dig hur du gör.

Senast uppdaterad:
Publicerad: