Socialtjänsten och ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kallades tidigare för socialbidrag.

Vi på Socialstyrelsen 
har inte hand om ekonomiskt bistånd.
Om du behöver ekonomiskt bistånd
måste du söka det hos socialtjänsten i din kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad: