Vår organisation

Socialstyrelsen har kontor i Stockholm och i Sundsvall.

Vi har nio avdelningar

Socialstyrelsen har nio avdelningar. De arbetar med olika saker:

  • Vi tar fram siffror och statistik om vården och socialtjänsten
  • Vi hjälper läkare och sjuksköterskor att få legitimation. Ett bevis på att de har gått i skola för att få jobba som det.
  • Vi förebereder oss för kriser så att vi kan hjälpa andra om det blir en kris
  • Vi tar fram råd och riktlinjer för att hjälpa de som arbetar i vården
  • Vi tar fram råd och riktlinjer för dem som arbetar med socialtjäsnten
  • Vi hjälper forskare att få veta hur det är i vården och hur det var förr i tiden
  • Vi har jurister som är experter på alla lagar
  • Vi arbetar för att vården ska vara lika för alla oavsett var man bor eller vem man är

Vi tar hjälp av experter

Vi kan ta hjälp av experter i olika frågor.
Till exempel har vi de vetenskapliga råden. 

Vi samarbetar med andra länder

Vi samarbetar med andra länders experter och organisationer.
Det gör vi för att skydda människor från olika kriser.
En kris kan tillexempel vara en smittsam sjukdom.

Senast uppdaterad:
Publicerad: