Så arbetar vi

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och för god hälsa, social välfärd och bra och rättvis vård och omsorg för alla i Sverige.

Vi följer vad som händer i samhället
genom att tar fram statistik och följer forskning.
Vi berättar för dem som arbetar i vård och omsorg
hur de kan arbeta bättre och säkrare.

Vi skriver regler och ger råd om hur man kan arbeta.
Våra regler heter Gemensamma författningssamlingen 
avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa.   
Den förkortas HSLF-FS.

Senast uppdaterad:
Publicerad: