Så arbetar vi

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa. Alla som bor i Sverige ska ha god hälsa och bra och rättvis vård och omsorg. Vi arbetar också för social välfärd. Det kan till exempel vara att alla ska ha någonstans att bo, känna sig trygga när de blir äldre och få den hjälp man behöver av sin kommun.

Vi följer vad som händer i vården och socialtjänsten
genom att vi tar fram statistik och följer forskning.
Vi berättar för dem som arbetar i vård och omsorg
hur de kan arbeta bättre och säkrare.

Vi berättar för dem som jobbar med socialtjänst i kommunerna
så att de alltid har den nyaste och bästa kunskapen.

Vi skriver regler och ger råd om hur man kan arbeta.
Våra regler heter:
Gemensamma författningssamlingen
avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst,läkemedel, folkhälsa.   
Reglerna förkortas HSLF-FS.

Senast uppdaterad:
Publicerad: