Remissversioner av nationella screeningprogram

Innan rekommendationerna om nationella screeningprogram blir slutgiltiga publiceras de i en remissversion. Det är en öppen remiss vilket innebär att alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter. Synpunkterna ses över innan Socialstyrelsen tar ställning till slutlig rekommendation.
Senast uppdaterad:
Publicerad: