Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Nationella riktlinjer: hjärtsjukvård

Personer med olika hjärtsjukdomar bör få hjälp med fysisk träning och att sluta röka. Komplicerade frågor bör bedömas av flera specialister tillsammans. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Riktlinjerna vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, i både regioner och kommuner.

Huvudrapport med rekommendationer

Översyn av rekommendationer 2018 

Socialstyrelsen gjorde en mindre översyn av riktlinjernas rekommendationer 2018. Vi uppdaterade ett fåtal rekommendationer om kranskärlssjukdom, klaffsjukdom och arytmi. Vi lade också till tre nya rekommendationer om kranskärlssjukdom.

Vi följer upp vården

Socialstyrelsen utvärderar vården vid hjärtsjukvård. För detta har vi tagit fram indikatorer (se bilaga till huvudrapporten ovan) och målnivåer.

Utvärdering

Socialstyrelsen utvärderade hjärtsjukvården 2015. Utvärderingen visade att vården i allmänhet höll hög kvalitet. Den akuta vården var oftast mycket bra, men fler patienter behövde få en kvalificerad rehabilitering, det vill säga stöd och träning för att uppnå så god hälsa som möjligt efter att ha drabbats av hjärtsjukdom.

Målnivåer

Målnivåerna för hjärtsjukvård ger regioner och kommuner tydliga, mätbara mål att arbeta mot. Du kan använda dem för att styra och leda en verksamhet, och för att följa upp resultat.

Kontakt

Rekommendationer

Kontakt

Anastasia Simi, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: