Basala hygienrutiner

Du som arbetar inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver använda basala hygienrutiner i ditt arbete. Genom att ha en god handhygien och använda arbetskläder förhindrar du smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

På den här sidan hittar du information, råd och stöd för att arbeta patientsäkert och förebygga smittspridning i din verksamhet.

Föreskrifter om basal hygien

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. De gäller även för verksamheter inom tandvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.
Basal hygien innebär att ha god handhygien och att använda arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Senaste version av SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg

När gäller föreskrifterna?

Föreskrifterna gäller i situationer när du har fysisk kontakt med patienter eller personer som har hemtjänst eller insatser i särskilda boendeformer.
Det är vårdgivaren och de som bedriver verksamhet med hemtjänst eller särskilda boendeformer som ansvarar för att ge dig den kunskap och utbildning som du behöver. De ansvarar också för att ta fram processer och rutiner för att säkerställa att reglerna följs.

Vem ska följa föreskrifterna?

Föreskrifterna gäller dig som

 • arbetar inom hälso- och sjukvård och tandvård
 • arbetar i gruppbostäder, hemtjänst och särskilt boende för äldre
 • är personlig assistent och som arbetar vid särskilda boenden som omfattas av föreskrifterna.
 • Även du som är student inom vård och omsorg omfattas av föreskrifter när du genomför dina praktiska moment inom vård- och omsorgsverksamheterna. 

Reglerna gäller inte dig som:

 • är personlig assistent och arbetar i någons hem eller du som arbetar i daglig verksamhet. Krav på god kvalitet, inklusive förebyggande av smittspridning, gäller dock även vid dessa insatser.

Personal som inte deltar i direkt vård- eller omsorgsarbete omfattas inte av föreskrifterna. Det är ändå viktigt att alla som vistas i vård- eller omsorgsmiljö utför sitt arbete på ett sätt som förebygger risk för smittspridning.

Ha en god handhygien

När händerna kommer i kontakt med föremål och andra personer fastnar mikroorganismer. De kan smitta oss när våra händer sedan kommer i kontakt med ögon, näsa eller mun. Vi kan också föra mikroorganismer vidare till andra via våra händer.
Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är god handhygien. Grundregeln är att tvätta händerna efter toalettbesök, före måltid eller hantering av livsmedel. Händerna ska desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel före och efter varje vård- och omsorgsmoment.

 • Händer och underarmar måste vara fria från främmande material som armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjort material.
 • Även när handskar används ska händerna desinfekteras omedelbart före och efter ett vård- och omsorgsmoment.
 • Skyddshandskar tas på före arbetsmoment som innebär risk för att händerna förorenas av kroppsvätskor. I en sådan situation finns det risk för att handdesinfektion inte räcker för att göra dem smittfria. Handskarna kan också ge ett visst skydd om en stickskada skulle inträffa. Skyddshandskarna ska vara för engångsbruk och av lämplig typ och material för det arbetsmoment som ska genomföras. Handskar får aldrig desinfekteras eftersom materialet då påverkas så att handskarna förlorar sin skyddande effekt

Arbetskläder

 • Arbetskläder i vård och omsorg ska bestå av en underdel och en kortärmad överdel eller en sammansatt över- och underdel. De ska bytas dagligen och gå att tvätta så att de blir fria från smittämnen. I vissa situationer kan också plastförkläden eller andra skyddskläder behövas.
  Kravet på korta ärmar beror på att man ska kunna göra en fullgod desinfektion av händer och underarmar många gånger varje dag. Man vet också att textila material förorenas snabbt och långa ärmar medför en sådan risk i samband med vård- eller omsorgsmoment.
 • Arbetskläder ska tas av efter dagens slut och hållas åtskilda från andra kläder.
  Vård- och omsorgsgivaren ska ha rutiner som innebär att vård- och omsorgspersonal tar av sig arbetskläderna när arbetsdagen är slut. De som ansvarar för verksamheten ansvarar för att arbetskläder som är använda hålls åtskilda från andra kläder, tvättas i minst 60 °C och förstörs vid behov.
 • För att arbetskläderna ska bli fria från smittämnen måste de kunna tvättas i minst 60 grader.
  Vårdgivaren och den som ansvarar för verksamhet inom omsorgen ska säkerställa att den som tillhandhåller/tvättar kläderna följer reglerna så att smitta inte sprids. De ansvariga ska också fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra detta.
 • Skyddskläder ska användas utanpå arbetskläderna vid vård- och omsorgsmoment där det finns risk för att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med en person, dennes kroppsvätskor eller annat biologiskt material (ttill exempel hud och hudfragment).

Det finns inga speciella regler för hur arbetskläderna ska se ut vad gäller färg, logotyp eller annan utformning. I gruppbostäder är det viktigt att arbetskläderna inte gör att boendet får en institutionell prägel. Så länge de har korta ärmar och att både över- och underdel går att tvätta i 60 grader går det ha till exempel jeans och t-shirt.

Webbutbildning om basala hygienrutiner

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning i basala hygienrutiner som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet. Den tar cirka en timme och kan användas enskilt eller i grupp. Den är kostnadsfri och nås via Socialstyrelsens utbildningsportal. Utbildningen finns på svenska och engelska.

Webbutbildningar

Föreskrifter

Material om handhygien

WHO stödjer personal inom vård och omsorg i arbetet med att förbättra handhygienen. Fortsätt att dela kunskap om handhygien för att hindra smittspridning i vård och omsorg. Använd gärna materialet som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram utifrån WHO:s tema för 2024. 

Ladda ner affischer och grafik för sociala medier.

Affisch A3 blå

Affisch A3 beige

Grafik med text

Grafik utan text

Senast uppdaterad:
Publicerad: