Webbutbildningar inom funktionshindersområdet

Här hittar du några av Socialstyrelsens webbutbildningar inom funktionshindersområdet.

Att möta personer med adhd i socialtjänsten

I fyra filmer om bemötande kan du som arbetar inom socialtjänsten få ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag på din arbetsplats.

Att möta personer med adhd i socialtjänsten på utbildningsportalen

Webbutbildning om AKK

Socialstyrelsens webbutbildning AKK som kommunikationsstöd är en basutbildning. Syftet med utbildningen är att du ska få kunskaper för att kunna tillämpa AKK på din arbetsplats. Utbildningen är utformad för att i första hand genomföras i grupp, exempelvis på arbetsplatsens verksamhetsmöten, men går även att genomföra individuellt. Till materialet hör även ett arbetshäfte där du hittar övningar kopplade till respektive kapitel.

Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion

Webbutbildningen Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion är en grundläggande utbildning om personlig assistans. Den vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete utför personlig assistans.

Webbintroduktion för funktionshindersomsorgen

Webbintroduktion för funktionshinderomsorgen ger en översikt över ett antal viktiga områden inom funktionshindersomsorgen. Kursens områden är individens rätt, förhållningssätt och bemötande, dokumentation, rapportering och sekretess samt samarbete med brukaren i centrum.

Webbutbildningar om hjälpmedel

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå

Webbutbildningen Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå är anpassad för hjälpmedelsverksamhet. Den riktar sig till beslutsfattare, allmänhet och alla som arbetar i vård och omsorg. För förskrivare eller hjälpmedelskonsulenter finns även en mer praktiskt inriktad del i att använda beslutsstödet anpassat för hjälpmedelsförskrivning.

Förskrivning av hjälpmedel

Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel riktar sig till förskrivare av hjälpmedel. Deltagarna får kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan av hjälpmedel. 

Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv

Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv ger chefer en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och för att ge att personalen som förskriver eller kommer i kontakt med hjälpmedel får rätt förutsättningar för en jämlik och patientsäker hjälpmedelshantering.

Förskrivning av förbrukningsartiklar

Vi har tagit fram en förkortad och anpassad version av Förskrivning av hjälpmedel som kallas Förskrivning av förbrukningsartiklar. Webbutbildningen Förskrivning av förbrukningsartiklar riktar sig till dig som förskriver olika typer av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Det kan till exempel vara inkontinenshjälpmedel, diabetesstickor, stomiprodukter eller nutritionsprodukter. Exempel på förskrivare av dessa produkter är distriktssköterska, läkare, diabetessjuksköterska, barnmorska eller dietist.

Bra att veta om hjälpmedel

Webbutbildningen Bra att veta om hjälpmedel riktar sig till all personal som kommer i kontakt med hjälpmedel, även till de som inte själva är förskrivare.

Publicerad: