Provberäkning ekonomiskt bistånd

Här kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Dessa belopp gäller från den 1 januari 2024.

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Kommunens socialtjänst beslutar om försörjningsstöd

Socialtjänsten i din kommun fattar beslut om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd. Eftersom provberäkningen inte tar hänsyn till alla faktorer som socialtjänsten tar hänsyn till, kan resultatet bli annorlunda när du lämnar in en ansökan hos socialtjänsten.

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar påverkar det din rätt till försörjningsstöd.

För att veta om du kan få försörjningsstöd måste du kontakta socialtjänsten i din kommun. Du har alltid rätt att ansöka om försörjningsstöd och få din sak prövad av socialtjänsten.

Gå till resultatet

Inkomster (netto efter skatt)

Ange hela hushållets inkomster per månad i respektive ruta. Beloppen ska vara netto efter skatt och avrundade till hela kronor. Inkomster som inte passar in kan du lägga ihop under övrigt. Om du inte anger några inkomster räknas de som noll (0).

Familjeförhållande

De uppgifter du matar in om hushållets medlemmar avgör vilka belopp som hämtas från riksnormen. Om du inte anger något hämtas beloppet för ensamstående utan barn.


Utgifter

Ange hela hushållets utgifter per månad i respektive ruta. Avrunda till hela kronor. Om du inte anger några kostnader räknas de som noll (0).

Din provberäkning

Inkomster: 0 kr
Familjeförhållande (riksnorm): -5 030 kr
Utgifter: -0 kr

Summa: −5 030 kr
Senast uppdaterad:
Publicerad: