Riksnormen för försörjningsstöd

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår.

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. 

Riksnormen tar hänsyn till

  • hur många personer som finns i hushållet

  • ålder på barn och skolungdomar

  • om barn och skolungdomar äter lunch hemma

  • om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Riksnormen innehåller kostnader för

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för dessa kostnadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och åldersgrupper.

Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Barn och ungdomsförsäkring medräknas även som en individuell utgiftspost som Konsumentverket beräknar för de barn som ingår i hushållet. Mer information om Konsumentverkets aktuella kostnadsberäkningar finns hos Konsumentverket.

I dokumenten nedan kan du läsa mer om personliga kostnader per hemmavarande barn, personliga kostnader för vuxna och gemensamma hushållskostnader.

Senast uppdaterad:
Publicerad: