Vårt arbete med covid-19

Sedan den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Men för dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att hålla i det smittförebyggande arbetet.

Socialstyrelsen har en viktig roll i att stötta hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Däremot är det fortsatt en anmälningspliktig sjukdom. För dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att hålla i det smittförebyggande arbetet.

Information och stöd till dig i vård och omsorg

Vi har samlat information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg, bland annat kunskapsstöd och utbildningar. Vi har även information om andra uppdrag på myndigheten som är kopplade till covid-19.

I takt med att det sker förändringar i rekommendationerna kopplat till covid-19 behöver vi se över vårt material. Håll därför utkik efter senast uppdaterat datum så att du får rätt information.

Besök vår webbplats om covid-19

Statistik om covid-19

Senast uppdaterad:
Publicerad: