Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg är under uppbyggnad på Socialstyrelsen. Centrumet kommer att samverka med flera aktörer på olika nivåer för att öka kunskapen om äldreomsorg och stödja utveckling och implementering av aktuell kunskap och arbetssätt.

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg har i uppdrag att

  • öka kunskapen om äldreomsorg på nationell nivå
  • stödja utveckling och implementering av kunskap och nya arbetssätt på lokal nivå.

Kompetenscentrumet kommer också att arbeta med omvärldsbevakning, bland annat genom att följa forskningen på området.

Samverkan är en viktig del av arbetet

För att kunna utveckla kunskapen om äldreomsorg och vara ett nationellt stöd till kommuner och verksamheter är det viktigt att kompetenscentrumet har ett kunskapsutbyte med dessa organisationer på flera nivåer. Det handlar om en samverkan med allt från chefer och utvecklare, på både strategisk och operativ nivå, till medarbetare som arbetar nära äldre personer. För att kunna stödja beslutsfattare på olika nivåer är det viktigt att kompetenscentrumet kan beskriva hur kommuner arbetar och hur deras förutsättningar ser ut, men också vilka utmaningar de har och ser framöver.  

Arbetet som kompetenscentrumet gör ska kopplas till andra myndigheter och den nationella kunskapsstyrningen. Därför finns ett nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Andra kommande samarbetspartners är pensionärsorganisationer, universitet och högskolor, FoU Välfärd samt professions- och fackförbund.

Kontakt

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg
Publicerad: