Har vi råd att låta bli? Ett samtal om hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor

Webbinarium

Datum  11 apr - 2024
Tid  08:30 - 09:30
Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor kan vara effektiva verktyg för hälso- och sjukvården och som kan bidra till god hälsa, kortare vårdtider och snabbare rehabilitering. Idag varierar arbetet med levnadsvanor stort i landet - varför är det så? Vad kan vi lära av de som kommit långt? Hur kan vi stärka det förebyggande arbetet som del av omställningen till god och nära vård?

Länk till webbinariet:

https://api.screen9.com/preview/89TK_txorFTODPZBL0N9nwo3mqM9JBZhXAEc5ry6aLoWVSx7OlTlQVPT_npKlMLZFrEEmcHf03pm-G-Oi1gTUgFdzwirtjATViqiJbDsTgo

I webbinariet får du stöd och konkreta exempel på hur befolkningsdata och hälsoekonomiska analyser kan bidra till ett kostnadseffektivt arbete med levnadsvanor. Du får också veta mer om den kommande uppdateringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna finns rekommendationer till hälso- och sjukvården som rör levnadsvanorna tobak/nikotin, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Anmälan

Direkt till anmälan 

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som är politiker, chef för primärvård/nära vård, analys- eller kvalitetschef, samordnare/strateg för nära vård eller folkhälsostrateg. Även företrädare för patientorganisationer och forskare/studenter är välkomna.

Medverkande

  • Malin Sand folkhälsostrateg i Region Norrbotten, ordförande LPO levnadsvanor. Socialstyrelsens uppföljning visar att relativt många patienter i Norrbotten får stöd i primärvården för att ändra sina levnadsvanor. Malin delar med sig av erfarenheter från Norrbotten och deras arbete med levnadsvanor.
  • Maria Elgstrand, Region Östergötland, verksamhetschef/ansvarig folkhälsofrågor. Maria deltar i Region Östergötlands arbete med befolkningsdata och områdesprofiler. Syftet med områdesprofilerna är att identifiera var behoven av insatser är som störst samt att ge stöd i det hälsofrämjande arbetet.
  • Katarina Steen Carlsson, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomin, IHE i Lund. Katarina är hälsoekonom och har bland annat arbetat med hälsoekonomiska analyser av insatser i hälso- och sjukvården. 
  • Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen, folkhälsoråd och samordnare för Socialstyrelsens stöd till omställningen till en god och nära vård.
  • Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen.

Se efteråt

Webbinariet spelas in och kan ses i efterhand i cirka två veckor, via samma länk som livesändningen. Därefter publiceras en textad och en syntolkad version på socialstyrelsen.se.

Kontakt

E-post: ulrika.nylen@socialstyrelsen.se

Läs mer hos oss

Främja hälsa och förebygga ohälsa