Blanketter

Här hittar du alla Socialstyrelsens blanketter. För att fylla i pdf-blanketter behöver du ha minst version 5 av Acrobat Reader.

Programvara för blanketter

Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil (se upp om blanketten kräver namnteckning). Många organisationer, myndigheter och företag har licenser för Acrobat fullversion – tala med den som är it-ansvarig i din organisation.

Ladda ner Adobe Reader

Blanketter för anmälan

Blanketter för ansökan

Blanketter för intyg

Övriga blanketter

Faderskapsärenden och medgivandeutredning

Blanketter för handläggning av faderskapsärenden och medgivandeutredning inför internationell adoption finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Kontakt

Socialstyrelsen
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: