Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Internationell statistik

Socialstyrelsen bidrar till olika typer av internationell statistik inom hälso- och sjukvård. Med statistikens hjälp går det att jämföra länders vård och omsorg och göra djupare analyser av skillnaderna mellan länderna.

Statistiken används som underlag till beslut och insatser på internationell nivå. Den gör det också möjligt att jämföra Sveriges vård och omsorg med andra länders.

De organ vi framför allt bidrar med statistik till är följande:

  • Europeiska Unionen, EU
  • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD
  • Världshälsoorganisationen, WHO
  • Nordiska medicinalstatistiska kommittén, NOMESKO
  • Nordiska socialstatistiska kommittén, NOSOSCO

Olika tolkningar av termer kan försvåra jämförelser

Det kan ibland vara svårt att jämföra statistik från olika länder eftersom definitioner, tolkning av termer och underliggande data ofta skiljer sig åt mellan både länder och internationella organisationer. EU, OECD och WHO arbetar därför för att harmonisera definitioner och statistikinsamling på flera områden.

Senast uppdaterad:
Publicerad: