Utveckling av indikatorer för internationella jämförelser inom OECD

Socialstyrelsen bidrar med expertis rörande statistik och analys i expertgruppen Health Care Quality and Outcomes (HCQO) under OECD:s hälsokommitté. HCQO arbetar bland annat med kapitlet om vårdens kvalitet i OECD:s flaggskeppsrapport Health at a Glance. Utöver rapportering av indikatorer deltar myndigheten för närvarande i två pilotprojekt där vi utvecklar nya indikatorer inom områdena ”integrated care” och ”long-term care” samt ett projekt för att modernisera insamlingen av data. I moderniseringsprojektet ingår bland annat att övergå från den statistiska programvaran SAS till en annan som heter R, och därmed även byta programspråk. Arbetet samordnas med Socialstyrelsens, övriga myndigheters samt Socialdepartementets arbeten inom området.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 30 november 2025.

Ansvarig utredare

Mikaela Svensson (Enheten för specialiststöd 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: