Utvärderingen av tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR om försörjningsberedskap för läkemedel

En redovisning av uppföljningen och utvärderingen av tilläggsöverenskommelser mellan staten och SKR om försörjningsberedskap för läkemedel ska delredovisas årligen, senast 1 oktober, under perioden 2024–2025. En slutredovisning avseende uppföljningen och utvärderingen av tilläggsöverenskommelser om försörjningsberedskap läkemedel ska lämnas senast den 1 mars 2026.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 1 mars 2026.

Ansvarig utredare

Anders Nordlund (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: