Utforma kriterier statsbidrag hälsosamtal äldre

Socialstyrelsen ska ta fram förslag på kriterier för hur statsbidrag för arbete med hälsosamtal bland äldre kan fördelas och i det arbetet överväga om ytterligare målgrupper bör inkluderas. Myndigheten kommer använda sig av sakkunnigas kunskap inom området samt information från kommunernas återrapporteringar om användningen av statsbidraget 2023. Uppdraget ska delredovisas den 14 juni 2024 och slutredovisas den 30 juni 2025.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 30 juni 2025.

Ansvarig utredare

Jenny Andersson (Enheten för statsbidrag 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: