Uppdrag om det sociala perspektivet i samhällsplaneringen

Uppdraget genomförs tillsammans med Boverket och är ett av myndighetens uppdrag inom den nationella strategin mot hemlöshet 2022-2026. Socialstyrelsen och Boverket ska analysera hur myndigheternas och andra aktörers datainsamlingar kan komplettera varandra för att få en övergripande bild av hemlöshetens omfattning och karaktär. Med utgångspunkt i analysen ska myndigheterna ta fram ett metodstöd till kommunerna. Syftet med metodstödet är att stärka socialtjänstens arbete med att utveckla det sociala perspektivet i samhällsplaneringen.

Avrapportering

Uppdraget delredovisas senast 20 januari 2025 och slutredovisas senast den 2 februari 2026.

Ansvarig utredare

Charlotta Fondén (Enheten för socialtjänst 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: