Tillståndet och utvecklingen inom hälso-, sjuk- och tandvården 2025 (Lägesrapport 2025)

Socialstyrelsen rapporterar årligen om tillståndet och utvecklingen inom hälso-, sjuk- och tandvården. Lägesrapporten utgår från ett systemperspektiv, och berör prioriterade områden där såväl Socialstyrelsen som andra aktörer har i uppdrag att bidra till förbättring och utveckling. Därtill följer lägesrapporten ett antal indikatorer som är utvalda för att belysa ett antal av de områden som är prioriterade inom hälso-, sjuk- och tandvård. Dessa indikatorer är viktiga resultatmått som berör olika aspekter av hälso-, sjuk- och tandvården, exempelvis inom områdena medicinsk kvalitet, kostnader och tillgänglighet. Indikatorerna är baserade på statistik från Socialstyrelsen och andra källor. Rapporten tas fram genom av projektledare tillsammans med projektgrupp och ett stort antal skribenter och experter på myndigheten. Som underlag till rapporten används nationell och internationell omvärldsbevakning och trendspaning samt diskussioner med intern referensgrupp, likväl som samtal med enskilda experter inom myndigheten. Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare på nationell och regional nivå, och syftar till att ge dem aktuell kunskap om läget i hälso-, sjuk- och tandvården samt att belysa prioriterade områden.

Avrapportering

Lägesrapporten publiceras årligen senast 31 mars.

Ansvarig utredare

Anna Bredin (Enheten för hälso- sjukvård- och tandvård 4)
Senast uppdaterad:
Publicerad: