Lägesrapport individ- och familjeomsorg

Socialstyrelsen publicerar årligen lägesrapporter, senast den 31 mars, omtillståndet och utvecklingen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.Rapporten individ- och familjeomsorg beskriver följande områden inom socialtjänsten: social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, våld och förtryck, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, kompetensförsörjningen samt kostnader för individ- och familjeomsorgen.

Resultatet baseras framför allt på rapporter och sammanställningar som Socialstyrelsen och andra myndigheter har publicerat under året. I årets lägesrapport har också gymnasiebehörighet för placerade barn tagits fram och utbildningsnivån för personer med ekonomiskt bistånd. Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare på nationell nivå, men även till andra aktörer såsom politiker och tjänstemän i kommuner.

Avrapportering

Rapporten publiceras årligen senast den 31 mars.

Ansvarig utredare

Joakim Hagelbäck (Enheten för socialtjänst 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: