Kartläggning av verksamheter och samverkansinitiativ som arbetar med våldsutövare

Socialstyrelsen ska, med utgångspunkt i vad som har framkommit i tidigare rapporter, exempelvis Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018–2021, stödja och följa samverkansinitiativ på lokal nivå och bidra till att sprida goda exempel nationellt. Uppdraget avser samverkan i alla faser av våldsutövande eller risk för våldsutövande inom våld i nära relationer.

Uppdraget genomförs i form av en kartläggning av samverkansinitiativ i Sverige. Kartläggningen består av en enkätundersökning och en dokumentationsgranskning av samverkansinitiativen. Syftet med kartläggningen är att identifiera framgångsfaktorer och sprida goda exempel nationellt.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 27 februari 2026.

Ansvarig utredare

Simon Norman (Enheten för socialtjänst 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: