Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025

Socialstyrelsen ska inom ramen för regeringsuppdraget "Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025" redovisa myndighetens arbete, planer och bedömningar vad gäller det civila försvaret. Under åren 2021–2025 ska Socialstyrelsen redovisa:

Avrapportering

Uppdraget delredovisas senast den 1 oktober varje år.

Ansvarig utredare

Taha Alexandersson (Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar)
Senast uppdaterad:
Publicerad: