Statistik och data

Beställa data och statistik

Beställ data för förskning eller statistiska sammanställningar.

Lämna uppgifter till register och statistik

För dig som ska lämna uppgifter till våra hälsodataregister, socialtjänstregister och övriga register.

Register

Här hittar du de register som vi förvaltar.

Statistik

Här hittar du både officiell och annan statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt om covid-19.

Öppna data

Här hittar du alla data som Socialstyrelsen tillhandahåller som öppna data.

Öppna jämförelser

Här kan du jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige.