Statistik och data

Här hittar du statistik som vi tar fram och register som vi förvaltar. Du kan söka i öppna jämförelser och bland klassifikationer och koder. Det ger till exempel möjlighet att följa utvecklingen över tid så att socialtjänsten kan bli bättre. Eller att upptäcka omotiverade skillnader så att hälso- och sjukvården kan bli mer jämlik.