På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård.
# 81

Podden om artificiell intelligens i vården

Näthandel, bankärenden och smarta telefoner är några exempel på hur vi använder digitala tjänster och artificiell intelligens (AI) i vår vardag. Men hur kan AI användas i hälso- och sjukvården? Och hur långt har vården kommit?
Lyssna på podden om artificiell intelligens i vården
# 80

Podden om stöd och vård efter förlossning

Att bli mamma för första gången är en av de mest omvälvande händelserna i livet. Vilka situationer och behov kan uppstå efter en förlossning och vad kan personalen göra för att öka tryggheten hos gravida och nyförlösta kvinnor?
Lyssna på podden om stöd och vård efter förlossning
# 79

Podden om rådgivning om alkoholvanor

Cirka en miljon svenskar har alkoholvanor som kan ge hälsoproblem, så kallat riskbruk. Hur kan primärvården arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom att ta upp alkoholvanor och ge dem som behöver stödjande behandling?
Lyssna på podden om rådgivning om alkoholvanor
# 78

Podden om att möta och stötta unga ensamkommande

Åren 2014–2016 kom närmare 45 000 ensamkommande barn till Sverige. Många av dem mår psykiskt dåligt. Vad har vi lärt oss om den här gruppens behov? Vad har fungerat och vad kan den som möter och stöttar unga ensamkommande behöva tänka på?
Lyssna på podden om att möta och stötta unga ensamkommande
# 77

Podden om utvärderingen av vården vid depression och ångestsyndrom

Hur fungerar vården för personer med depression och ångestsyndrom i dag? Varför ökar den psykiska ohälsan hos unga och går det att göra något åt det? Kan dagens digitalisering stjälpa eller hjälpa?
Lyssna på podden om utvärderingen av vården vid depression och ångestsyndrom
# 76

Podden om jämlik vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa än andra i befolkningen och samtidigt får de inte alltid tillgång till likvärdig hälso- och sjukvård. Varför är det så? Vad görs för att ändra detta och vilka utmaningar finns?
Lyssna på podden om jämlik vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning
# 75

Podden om interkulturellt arbete i hälso- och sjukvården

Olika språk, religion, kulturella traditioner och erfarenhet av migration påverkar mötet med patienten. Hur ser medvetenheten om detta ut? Vad innebär ett interkulturellt perspektiv? Och hur ökar vi kunskapen om interkulturella möten i hälso- och sjukvården?
Lyssna på podden om interkulturellt arbete i hälso- och sjukvården
# 74

Podden om vävnadsdonation och transplantation

Antalet vävnadsdonationer och transplantationer har ökat de senaste åren, men behovet är fortsatt stort. Vilka ytterligare ansträngningar måste göras? Hur går arbetet med detta? Och vilken betydelse kan en transplantation ha?
Lyssna på podden om vävnadsdonation och transplantation
# 73

Podden om patientens barn inom primärvården

När en patient blir så sjuk att hen blir långtidssjukskriven – vad innebär det för patientens barn? Hur påverkas barnens vardag med en sjuk förälder och hur kan de bli delaktiga, inkluderade och informerade om sin förälders sjukdom? Vad är barnens behov av hjälp och stöd?
Lyssna på podden om patientens barn inom primärvården
# 72

Podden om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Unga som placeras på HVB (hem för vård eller boende) har i regel en beteendeproblematik som medför att de utsätter sig själva och andra för risker. Vad får och kan egentligen personalen göra för att skydda barn från att komma till skada och hur kan konflikter och våld förebyggas på ett HVB-hem?
Lyssna på podden om gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB