Webbinarier – I fokus

Socialstyrelsens frukostseminarier ”I fokus” lyfter ett aktuellt ämne varje gång med syftet att möta våra målgrupper och bjuda in till diskussion och samtal kring aktuella frågor. Vi bjuder in externa paneldeltagare. Vi lyfter frågor både inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Frukostseminarierna riktar sig i första hand till våra externa målgrupper.

Hur får vi fler att lämna organiserad brottslighet?

Under seminariet diskuterade deltagare från Polisen, Haninge kommun, Kriminalvården och Socialstyrelsen om
  • hur vi får fler att lämna organiserad brottslighet
  • hur ser en avhoppares väg ur kriminalitet ut
  • vilka samhällsaktörer ansvarar för vad
  • vad kan vi göra mer tillsammans för att stärka och utveckla stödet till avhoppare?
Vi fick även höra hur Haninge kommun arbetar med stöd till avhoppare och vilka framgångar och utmaningar de ser.
 
Inspelat 13 mars 2024.
 

Jämlikhet i vården – hur når vi dit, för barn, unga och vuxna?

I det här seminariet tar vi upp fyra områden hur vi tillsammans ökar jämlikheten i vården. Filmen är uppdelad i fem kapitel efter områdena:

  • Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell introducerar
  • hur barn och unga kan behöva hjälp av flera aktörer för att komma ifrån en negativ utveckling
  • våld i nära relationer
  • hur vården av könsdysfori bedrivs
  • hur alla ska kunna vänta sig att det finns vårdplatser när man behöver.
  • avslut och summering med Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell.

Inspelat 16 november 2023.

Hur kan vi arbeta tillsammans för att förebygga suicid bland barn och unga?

Media visar att barn och unga tagit sina liv. Vår statistik bekräftar att suicidförsök och självskador ökar kraftigt, särskilt bland unga flickor. I det här frukostseminariet tar vi upp utvecklingen, men ger även exempel på vad som görs för att vända trenden. Fokus är just hur vård och omsorg arbetar för att förebygga suicid bland barn och unga. Filmen är 1 timme och 3 minuter. Inspelat 16 maj 2023.

Syntolkat frukostseminarium – Hur kan vi arbete tillsammans för att förebygga suicid bland barn och unga?

Hur ökar vi förtroendet för socialtjänsten så att familjer får rätt stöd?

Under seminariet diskuterade deltagare från Haninge kommun, Linköpings kommun, Sundsvalls kommun, SKR och Socialstyrelsen om hur vi tillsammans kan öka förtroendet för socialtjänsten så att barn, unga och föräldrar får rätt stöd? Filmen är 59 minuter. Inspelat 29 mars 2023.

Syntolkat frukostseminarium –  Hur ökar vi förtroendet för socialtjänsten så att familjer får rätt stöd?

Barn och unga med adhd och autism – hur ger vi tillsammans rätt vård och stöd i rätt tid?

I frukostseminariet var fokus på hur myndigheter, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan kan arbeta mer tillsammans för att ge rätt vård och stöd till barn och unga med adhd och autism så att de kan må och fungera bättre. Filmen är 1 timme och 1 minut. Inspelat 30 november 2022

Syntolkat frukostseminarium – Barn och unga med adhd och autism – hur ger vi tillsammans rätt vård och stöd i rätt tid?

Hur vi tillsammans stärker beredskapen i vården och omsorgen

I frukostseminariet var fokus på hur myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhälle tillsammans kan stärka Sveriges beredskap inom hälsa, vård och omsorg under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Filmen är 1 timme och 1 minut. Inspelat 27 oktober 2022

Syntolkat frukostseminarium – Hur vi tillsammans stärker beredskapen i vården och omsorgen

Barn och unga som begår brott – hur når vi bättre resultat tillsammans?

Under seminariet diskuterade deltagare från Socialstyrelsen, Polisen, Skolverket och BRÅ om hur vi ska skydda och hjälpa barn och unga som riskerar att begå brott och hur vi tillsammans kan använda kunskapen som finns för att samverka bättre och gemensamt erbjuda hjälp i tid. Filmen är 1 timme och 1 minut. Inspelat 19 maj 2022

Syntolkat frukostseminarium Barn och unga som begår brott – hur når vi bättre resultat tillsammans?

Efter två år av pandemi – hur ska den medicinska kompetensen stärkas i vård och omsorg för äldre?

Under pandemin sattes strålkastarljuset på vården och omsorgen om äldre och de akuta som långsiktiga behoven av förbättringar och förstärkningar blev tydligare. På webbinariet diskuterade vi bland annat hur får vi in fler medarbetare och ökar kompetens och kontinuitet i vård och omsorg om äldre. Filmen är 59 minuter. Inspelat 23 mars 2022

Syntolkat frukostseminarium: I fokus – Efter två år av pandemi – hur ska den medicinska kompetensen stärkas i vård och omsorg för äldre?

Barn och unga i riskzon för att begå brott – kan socialtjänsten göra mer?

Att skydda och hjälpa barn och unga med normbrytande beteende eller som begår brott är ett av socialtjänstens svåraste uppdrag. Under seminiariet diskuterades vilka samverkansformer som finns runt barn och unga i riskzon för att begå eller återfalla i brott och vilka förebyggande insatser som behövs. Filmen är 1 timme. Inspelat 12 februari 2020.

Efter pandemin – hur minskar vi risken för ökad ojämlikhet i vård och hälsa

På frukostseminariet sattes fokus på de grupper som redan före pandemin hade sämre hälsa och som nu har drabbats hårt. Vad behöver göras för att ta igen uppdämda vårdbehov och undvika fortsatt ökad ojämlikhet i spåren av pandemin? Filmen är 1 timme och 1 minut. Inspelat 21 oktober 2021.

Covid efter pandemin – hur hanterar vi fortsatta vårdbehov?

På frukostseminariet lyftes området postcovid ur olika perspektiv; vad innebär tillståndet, vilka upplevelser och erfarenheter har patienter samt vilka utmaningar ser hälso- och sjukvården? Vi lyfte också regionernas och myndigheternas arbete på området. Filmen är 59 minuter. Inspelat 24 april 2021.

God och nära vård – Hur bidrar primärvården till förbättrad folkhälsa?

Den 20 november 2020 direktsändes Socialstyrelsens webbinarie ”God och nära vård: Hur bidrar primärvården till förbättrad folkhälsa?” där vi bland annat diskuterade hur rustad primärvården är för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande idag. Filmen är 1 timme och 1 minut. Inspelat 20 november 2020. 

Nationell högspecialiserad vård – hur utmanar och utvecklar den dagens sjukvårdssystem?

Under seminariet diskuterades det om högspecialiserad vård och en ökad koncentration av högspecialiserad vård innebär för patienter och vårt sjukvårdsystem. Filmen är 1 timme. Inspelat 9 oktober 2020.

Hur kan vi tillsammans möta framtidens kompetensbehov i vården?

Kompetensförsörjningen är en av vårdens största utmaningar. Seminariet tog upp framtidens kompetensförsörjningsbehov i hälso- och sjukvården. Hur kan de mötas på kort och lång sikt? Vad kan vi förvänta oss av det Nationella råd för framtidens vårdkompetens som inrättas 1 januari 2020? Filmen är 1 timme. Inspelat 27 november 2019.

Högspecialiserad vård

Behöver vi koncentrera mer av den högspecialiserade vården på nationell nivå och varför skulle det kunna gynna patienterna och bidra till en bättre och mer jämlik vård? Det är några av de frågeställningar som togs upp under seminariet. Filmen är  1 timme. Inspelat 22 februari 2019.

Screening

Frukostseminarium om nationella screeningprogram. Hur beslutar Socialstyrelsen vilka sjukdomar som bör screenas för? Vilka för och nackdelar finns det med screening? Medverkar gör bland anat representanter för nyföddhetsscreening, screening för livmoderhalscancer, det nationella screeningrådet och Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen. Filmen är 56 minuter. Inspelat 28 november 2018.

Barnäktenskap – hur kan socialtjänsten skydda?

Barn som växer upp i bostadsområden som klassas som socialt och ekonomiskt utsatta har sämre hälsa och förutsättningar för hälsa. Därför startade ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar av barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet i Rinkeby år 2013. Vid frukostseminariet berättar forskare och personal som varit delaktiga i arbetet om sina erfarenheter och vikten av tidiga insatser för barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Filmen är 1 timme lång. Inspelat 27 september 2019.

Senast uppdaterad:
Publicerad: