Čire pravora

San tu jek katar e pandž nacionalno minoritetora – javudie, roma, samora, švedikane fincora ili ternedalcora – te si gial tut si majzoralo pravo ande majbut thana.

O zakono bašo nacionalno minoritetora thaj  minoritetno  čhiba

Ko kratko o zakono pe nacionalno minoritetora thaj minoritno čhiba značil kaj tut si kala pravora:

  • Savorengi putardi (opštestveno) buči si len specijalno odgovornost te arkhen thaj te vazden čiri čhib thaj čiri kultura.
  • E čhavoren si jek majzoralo pravo te šaj te džan angle pe kulturasa thaj čhibasa.
  • Tut si pravo te del pe tuke informacija so značil tuče o zakono kana si ko pučipe nesave državna vlastora, maškar lende si o Socialstyrelsen.
  • Ande nesave situacije o vlastora si dužna te komunicirin tusa pe finsko, meankieli thaj pe samikani čhib – majbut golestar šaj te dikhe ando Pravo te koristi čiri čhib.
  • E phure kaj bešen ko jek administratikano than si len pravo te  del pe lenge sa e phurengo arakhipe  ili jek baro kotor katar gova arakhipe kaj so o personali ka vačarol finsko, meankieli ili samikani čhib. Gova važil vi avri kotar e administratikane thana  te si e komuna personali kaj džanena i finsko, javudikani, romani čhib, meankieli ili i samikani čhib.
  • E komune trubun ko phurengo akhibasko okviri so nudin ko minoritetno čhiba te dikhen e phurengi potreba te šaj von te ikeren pumaro kulturno identiteto.
  • E komune si dužna te čeren buči te šaj te ovel len personali  kaj džanen o minoritetno čhiba kaj so ka trubul ko phurengo arakhipe.
  • Gola kaj den arkhipe ando sastipasko thaj nasvalipasko arakhipa, trubul te keren sa so šaj te avel len personali so ka džanel i finsko, meankieli thaj i samikani čhib kaj so ka trubul ko arakhipe.
  • O Administratikane vlastora  ka den e nacionalno minoritetonge šajpia te uticin ko gasave pučipa kana vačarol pe pe lende thaj te šaj te sovetin pe e minoritenca so majbut so šaj ando gasave pučimata.
  • Ka vazdel pe specijalno e čhavorengo thaj e ternengo šajipa kaj te šaj von te uticin.
Senast uppdaterad:
Publicerad: