Kunskapscentrum inom katastrofmedicin

Socialstyrelsen stödjer kunskapscentrum inom katastrofmedicin för att upprätthålla kvalificerad nationell kompetens inom katastrofmedicin och krisberedskap.

Katastrofmedicinsk verksamhet med stöd från Socialstyrelsen har sedan en längre tid bedrivits vid olika kunskapscentrum. Förutom vetenskaplig forskning och utveckling inkluderar verksamheten bland annat omvärldsbevakning och att lämna expertstöd. Målsättningen är att ny kunskap tas fram och sprids som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför särskilda händelser.

Det finns tre kunskapscentrum som verkar på uppdrag av Socialstyrelsen. Mer information finns på respektive kunskapscentrums webbplats:

Kunskapscentrum inom psykotraumatologi 

Kunskapscentrum inom traumatologi

Kunskapscentrum inom global katastrofmedicin och internationella insatser 

Senast uppdaterad:
Publicerad: