Allmänna frågor om ansökningsprocessen om legitimationer och behörigheter

Kontakta Socialstyrelsens växel om du har frågor om behörighet och legitimationer. Beroende på vad ditt ärende gäller blir du sedan kopplad till upplysningstjänsten, enheten för behörighet eller registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Ring oss

Allmänna frågor om ansökningsprocessen

075-247 30 00
tisdag–fredag, 9.00–10.00 (fredag den 27 mars är telefontiden stängd på grund av sjukdom)

Frågor om ditt enskilda ärende

075-247 30 00
tisdag och torsdag, 9.00–11.00
Vi handlägger alla ärenden i turordning och kan inte prioritera enskilda ärenden.

Mejla oss

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

På grund av hög arbetsbelastning har vi för närvarande långa svarstider.
Vi arbetar för att kunna förkorta svarstiderna.

Frågor om registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, HoSp

075-247 42 42
tisdag–fredag, 9.00–10.00

Ska du söka jobb i Sverige och behöver visa din behörighet? Mejla namn och personnummer till hosp@socialstyrelsen.se för att få utdrag ur registret.

För mer information om registret över hälso- och sjukvårdspersonal

Är du utbildad i Sverige och vill ansöka om legitimation via vår e-tjänst?

Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter
På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa.
Senast uppdaterad:
Publicerad: