Alla våra webbplatser

Socialstyrelsen har flera webbplatser och digitala tjänster för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss kan du bland annat söka kurser och statsbidrag, ansöka om legitimation och hitta rekommendationer och indikatorer. Här finns kunskapsstöd och verktyg för verksamhetsutveckling.

Ansökningsportal för SK-kurser

Innehåller en kurskatalog med statligt finansierade kurser för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige. För att kunna ansöka om plats på SK-kurserna måste du ha svensk läkarlegitimation och genomgå specialiseringstjänstgöring i Sverige vid ansökningstillfället.

Ansökningsportal för SK-kurser

Beställa data och statistik 

Webbplatsen är till för beställning av forskningsdata och statistikunderlag ur Socialstyrelsens register. Här kan du logga in med BankID för att beställa data och statistik.

Beställa data och statistik

Data för jämförelser, Jämförelseverktyget

Webbplatsen är ett verktyg för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Socialstyrelsens data för jämförelser 

Klassifikationer och kodverk

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KSI, och KVÅ. Med klassifikationer kan personal i vård och omsorg dokumentera information om hälsotillstånd, funktionstillstånd, vårdåtgärder samt insatser och aktiviteter på ett systematisk och enhetligt sätt.

Klassifikationer och kodverk

Koll på soc 

Webbplatsen riktar sig till barn och ungdomar som vill veta mer om socialtjänsten och få tips.

Koll på soc

Kunskapsguiden

Webbplatsen samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Där hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Kunskapsguiden

Legitimation och intyg

På webbplatsen kan du logga in och ansöka om legitimation och bevis om specialistkompetens för att arbeta i vård och omsorg i Sverige och intyg om aktuell behörighet.

Legitimation och intyg

Nationella vårdkompetensrådet 

På webbplatsen finns information om verksamheten och kunskapsunderlag från rådet och andra aktörer. Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande organ som ska bidra till en god planering av vårdens kompetensförsörjning.

Nationella vårdkompetensrådet 

Nationell informationsstruktur, NI

Webbplatsen innehåller bland annat stöd för användning av NI, kodverk och nationella informationsmängder. Nationell informationsstruktur är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. NI består av process-, begrepps- och informationsmodeller som används som referensmodeller för att utveckla strukturerad dokumentation kring patienter och brukare. 

Nationell informationsstruktur, NI

NordDRG Explorer 

Webbplatsen innehåller ett användarstöd för personal i hälso- och sjukvården som vill förstå DRG-logiken. Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett patientklassificeringssystem för att dela in vårdkontakter i medicinskt- och resursmässigt homogena grupper och systemet används för verksamhetsbeskrivning i sjukvården.

NordDRG Explorer

Rekommendationer och indikatorer, Roi

På webbplatsen kan du söka bland rekommendationer för sjukskrivning i försäkringsmedicinskt beslutsstöd och rekommendationer och indikatorer som ingår i nationella riktlinjer.

Rekommendationer och indikatorer, Roi,

Samlat stöd för patientsäkerhet

Webbplatsen beskriver hur chefer, ledare och sjukvårdspersonal kan arbeta för en god och säker vård.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Statsbidrag

På webbplatsen kan organisationer, kommuner och regioner ansöka om statsbidrag via Socialstyrelsen genom att logga in med en personlig e-legitimation via ett ombud.

Statsbidrag

Termbanken

Webbplatsen tillhandahåller termer och definitioner som rekommenderas för användning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg.

Termbanken

Utbildningsportalen

Webbplatsen samlar våra kostnadsfria lärarledda och webbaserade utbildningar och webbinarier. För en del kurser måste du skapa ett konto och logga in på Mina sidor med BankID eller egen lösenord.

Socialstyrelsens utbildningsportal

Äldreguiden 

Webbplatsen är en jämförelsetjänst för äldre personer och deras anhöriga som vill jämföra utförare av hemtjänst eller äldreboenden. Innehållet uppdateras en gång per år.

Äldreguiden 

Senast uppdaterad:
Publicerad: