Vad gör Socialstyrelsen?

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som varje år får sina arbetsuppgifter av Socialdepartementet.

Socialstyrelsen arbetar för 
att vården i Sverige ska vara säker för patienterna.
Vården ska också vara lika för alla 
i hela Sverige.

Vi söker ny kunskap om socialtjänst 
och sjukvård genom att ta fram statistik, 
göra undersökningar och läsa om forskning.

Vi kan tala om för dem som ger vård
och socialtjänst hur de kan arbeta bättre
och vad människor behöver.

Om du behöver hjälp och stöd av socialtjänsten, 
så ska du tala med din kommun.

Kontakt

webbredaktionen
Senast uppdaterad:
Publicerad: