Organdonation

Personer som blir sjuka inne i kroppen kan behöva en ny kroppsdel, ett nytt organ, för att kunna leva vidare.

Det enda sättet att få ett nytt organ
är genom att en annan människor ger bort ett organ, 
donerar ett organ.

Men då måste personen som ska donera organ
ha sagt ja till det.

Socialstyrelsen har en lista på personer 
som vill ge bort sina organ när de dör.
Socialstyrelsen sköter denna lista.

Senast uppdaterad:
Publicerad: