Lagar som är viktiga för Socialstyrelsens arbete

Sjukvården och socialtjänsten och de som ger vård och stöd måste följa olika lagar och föreskrifter.

Sjukvården och socialtjänsten måste följa olika lagar och föreskrifter.

Sjukvården ska bland annat följa
reglerna i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientlagen.
Socialtjänsten ska följa socialtjänstlagen (SoL).

Lagen om särskild service 
till vissa funktionshindrade, kallas också LSS.
LSS har regler för vilka personer 
som har rätt till stöd av sin kommun.

De viktigaste lagarna för Socialstyrelsens arbete

  • hälso- och sjukvårdslagen
  • tandvårdslagen
  • socialtjänstlagen
  • patientlagen
  • patientsäkerhetslagen.
Senast uppdaterad:
Publicerad: