Klaga på och anmäl fel i socialtjänsten

Du kan klaga på socialtjänstens beslut. Socialtjänsten i din kommun måste då ta ett nytt beslut.

Om du fortfarande är missnöjd 
kan du klaga till en domstol.

Du kan också klaga på socialtjänstens arbete
när du får stöd av dem,
men inte är nöjd med stödet.
Då ska du tala med personalen
eller personalens arbetsledare.
Du kan också tala med 
dem som bestämmer i kommunen.

Om ingen lyssnar på dig

Om du tycker att ingen lyssnar på dig
när du klagar kan du tala med
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om du tycker att en myndighet har gjort fel mot dig
kan du klaga hos Justitieombudsmannen, JO.

Senast uppdaterad:
Publicerad: