Klaga på och anmäl fel i sjukvården

Du kan klaga på hälsovården och sjukvården.

Prata först med personalen eller chefen
på mottagningen där du fick vården. 
Du kan också få stöd av patientnämnden där du bor.

Vissa allvarliga händelser kan du anmäla
till Inspektionen för vård och omsorg.

Du kan läsa mer
om hur du klagar på vården
hos 1177 Vårdguiden.

Senast uppdaterad:
Publicerad: