Kontakta andra myndigheter

Här kan du hitta andra myndigheter om Socialstyrelsen inte kan hjälpa dig.

Välj den fråga som du vill ha hjälp med.

Ekonomiskt bistånd, särskilt boende, omsorg

Socialstyrelsen beslutar inte vem som ska få ekonomiskt bistånd
(som tidigare kallades socialbidrag)
och vi betalar inte ut pengarna.

Det är socialtjänsten i din kommun som beslutar om det.
Sveriges kommuner

Folkhälsa

Folkhälsomyndigheten arbetar med folkhälsa.
De arbetar också för att stoppa hiv och andra sjukdomar som sprids genom sex.
Folkhälsomyndigheten

Lagar

Alla Sveriges lagar finns på riksdagens webbplats.
De viktigaste lagarna för Socialstyrelsens arbete är:

  • hälso- och sjukvårdslagen
  • tandvårdslagen
  • socialtjänstlagen
  • lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
  • miljöbalken.

Riksdagen

Läkemedel

Socialstyrelsen kontrollerar hur man använder läkemedel i vården.
Men Socialstyrelsen bestämmer inte 
vilka läkemedel som ska finnas 
eller vad de ska kosta.

Myndigheten Läkemedelsverket säger 
vilka läkemedel som ska användas i Sverige.
Läkemedelsverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,
bestämmer vilka läkemedel 
som staten ska betala en del av priset för.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Mat och vatten

Socialstyrelsen samarbetar med Livsmedelsverket
om vad som är nyttig mat för sjuka människor.

Men det är Livsmedelsverket som kontrollerar
vatten och mat i Sverige.
Livsmedelverket

Miljö och hälsa

Socialstyrelsen skriver regler om hälsoskyddsfrågor för kommunerna.

Men det är Naturvårdsverket 
som är Sveriges myndighet för miljöfrågor.
Naturvårdsverket

Patientskador och felbehandling

Socialstyrelsen ger inte ersättning för skador i vården eller skador av läkemedel.

Läkemedelsförsäkringen och patientskadeförsäkringen
kan ge ersättning.
Läkemedelsförsäkringen
Patientskadeförsäkringen

Klaga på vården eller socialtjänsten

Om du vill veta mer om hur du klagar på vården eller socialtjänsten,
så kan du läsa om hur det går till hos Inspektionen för vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorg

Politiska frågor

Socialstyrelsen får sina arbetsuppgifter av Socialdepartementet.
Om du har en politisk fråga om hälsovård och sjukvård,
så ska du fråga dem.
Socialdepartementet

Smitta och infektioner

Folkhälsomyndigheten är experter 
på smitta och infektioner.
De samarbetar med landstingens smittskyddsläkare
och ger råd om hur man stoppar smitta.
Folkhälsomyndigheten

Socialförsäkring

Socialstyrelsen rapporterar om vad som händer
när det gäller frågor om socialförsäkringen.

Men det är Försäkringskassan som bestämmer
om man ska få pengar.
Försäkringskassan

Senast uppdaterad:
Publicerad: