Äldreguiden

Äldreguiden är stängd tills vidare. Vi arbetar på att hitta ett annat sätt att jämföra hemtjänst och äldreboende.

När du ska välja hemtjänst eller boende kan du använda Äldreguiden.

I Äldreguiden kan du jämföra
vård och omsorg för äldre personer.
Olika människor vill ha och behöver
olika vård och omsorg.
När du ska välja hemtjänst eller boende
kan du använda Äldreguiden.
Men vill du veta mer ska du tala med
din kommun.

Om du behöver hjälp med att använda Äldreguiden
ska du skicka e-post till:
aldreundersokning@socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: