Äldreguiden

När du ska välja hemtjänst eller boende kan du använda Äldreguiden.

I Äldreguiden kan du jämföra
vård och omsorg för äldre personer.
Olika människor vill ha och behöver
olika vård och omsorg.
När du ska välja hemtjänst eller boende
kan du använda Äldreguiden.
Men vill du veta mer ska du tala med
din kommun.

Om du behöver hjälp med att använda Äldreguiden
ska du skicka e-post till:
aldreundersokning@socialstyrelsen.se

 

Äldreguiden – webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden
Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och ger information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden i hela Sverige. Äldreguiden gör det också möjligt att göra jämförelser inom kommunerna. Uppgifterna i Äldreguiden grundar sig på undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
Senast uppdaterad:
Publicerad: