Äldreguiden

På vår webbplats Äldreguiden kan du jämföra hemtjänst och äldreboende.

I Äldreguiden kan du jämföra
vård och omsorg för äldre personer.
Olika människor vill ha och behöver
olika vård och omsorg.
När du ska välja hemtjänst eller boende
kan du använda Äldreguiden.
Men vill du veta mer ska du tala med
din kommun.

Välkommen till Äldreguiden

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller närstående. Här får du information om äldreomsorgen och kan jämföra äldreboende och hemtjänst i hela Sverige.

Om du behöver hjälp med att använda Äldreguiden
ska du skicka e-post till:
aldreundersokning@socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: