Zoonotiska infektioner

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna hantera kliniska frågeställningar och prover avseende zoonotiska infektioner.

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9 
Till viss del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc5, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för definition, reservoarer, vektorer och smittvägar för zoonotiska infektioner.
  • Redogöra för zoonotiska infektioners utbredning i tid och rum, detaljerat för Sverige och översiktligt i andra länder.
  • Redogöra för zoonotiska infektioners naturalförlopp samt indikationer för behandling och profylax.
  • Redogöra för var och hur diagnostik av zoonotiska infektioner utförs.
  • Redogöra för potentiella hot om nya eller ökad frekvens av zoonotiska infektioner inklusive överföring av resistenta mikrober.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: