Zoonotiska infektioner

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna hantera kliniska frågeställningar och prover avseende zoonotiska infektioner.

Målgrupp
Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 1, 3, 4, 5, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för definition, reservoarer, vektorer och smittvägar för zoonotiska infektioner.
  • Redogöra för zoonotiska infektioners utbredning i tid och rum, detaljerat för Sverige och översiktligt i andra länder.
  • Redogöra för zoonotiska infektioners naturalförlopp samt indikationer för behandling och profylax.
  • Redogöra för var och hur diagnostik av zoonotiska infektioner utförs.
  • Redogöra för potentiella hot om nya eller ökad frekvens av zoonotiska infektioner inklusive överföring av resistenta mikrober.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: