Ytterligare metoder vid undersökning av avliden

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva grundläggande kunskaper för att förstå och tolka resultat av tilläggsundersökningar som utöver histologiska och toxikologiska undersökningar används inom rättsmedicin.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10
Till viss del: c2, c3, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva grundläggande fysikaliska och kemiska processer inom postmortal kemi och dödstidsbestämning, vid forensisk osteologi, entomologi och botanik samt inom rättsgenetik, rättsodontologi och kriminalteknik.
 • Vid olika typfall och behov:
  • förklara resultat av ovan nämnda metoder i aktuellt sammanhang (till exempel för polisen, närstående eller media).
  • redogöra för hur man väljer undersökningsmetod.
  • tolka och kontrollera analysresultat avseende postmortal kemi och forensisk osteologi samt vid dödstidsbestämning.
  • redogöra för hur man tillvaratar provmaterial för utredningsamt vid döds- tidsbestämning och vid rättsgenetiska och kriminaltekniska undersökningar.
  • redogöra för hur man tillvaratar provmaterial för utredning med hjälp av forensisk entomologi och botanik samt postmortal kemi .

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: