Ytterligare metoder vid undersökning av avliden

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förvärva grundläggande kunskaper för att förstå och tolka resultat av tilläggsundersökningar som utöver histologiska och toxikologiska undersökningar används inom rättsmedicin.

Målgrupp
Rättsmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9, 10
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: 9, 10
Till viss del: 2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva grundläggande fysikaliska och kemiska processer inom postmortal kemi och dödstidsbestämning, vid forensisk osteologi, entomologi och botanik samt inom rättsgenetik, rättsodontologi och kriminalteknik.
 • Vid olika typfall och behov:
  • förklara resultat av ovan nämnda metoder i aktuellt sammanhang (till exempel för polisen, närstående eller media).
  • redogöra för hur man väljer undersökningsmetod.
  • tolka och kontrollera analysresultat avseende postmortal kemi och forensisk osteologi samt vid dödstidsbestämning.
  • redogöra för hur man tillvaratar provmaterial för utredningsamt vid döds- tidsbestämning och vid rättsgenetiska och kriminaltekniska undersökningar.
  • redogöra för hur man tillvaratar provmaterial för utredning med hjälp av forensisk entomologi och botanik samt postmortal kemi .

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: