Yrkes- och miljödermatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och handläggning av arbets- och miljörelaterade hudsjukdomar inklusive arbetsanpassning, rehabilitering och försäkringsmedicin i samverkan.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 11
Till viss del: 1, 2, 3, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c11
Till viss del: b1, b2, c1, c2, c3, c4, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, utreda och handlägga vanliga yrkes- och miljödermatoser.
  • Självständigt utfärda intyg inom området.
  • Identifiera kontaktallergen i miljön.
  • Initiera vid behov mer omfattande yrkesdermatologisk utredning, arbetsplatsbesök.
  • Avläsa och utvärdera epikutantest och fotolapptest.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: