Yrkes- och miljödermatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och handläggning av arbets- och miljörelaterade hudsjukdomar inklusive arbetsanpassning, rehabilitering och försäkringsmedicin i samverkan.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c11
Till viss del: b1, b2, c1, c2, c3, c4, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, utreda och handlägga vanliga yrkes- och miljödermatoser.
  • Självständigt utfärda intyg inom området.
  • Identifiera kontaktallergen i miljön.
  • Initiera vid behov mer omfattande yrkesdermatologisk utredning, arbetsplatsbesök.
  • Avläsa och utvärdera epikutantest och fotolapptest.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: