Vuxenpsykiatri och rättspsykiatri för barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för de viktigaste psykiatriska sjukdomarna i vuxenålder och deras naturalförlopp samt känna till rättspsykiatrins arbetsuppgifter.

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10, c12
Till viss del: a2, b1, b2, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10, STc12
Till viss del: STa4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för symtom, behandling och naturalförlopp av psykiatriska sjukdomar i vuxenåldern: 
  - ADHD
  - Affektiva tillstånd 
  - Alkohol och drogmissbruk/beroende 
  - Autismspektrumstörningar 
  - Psykos 
  - Tvångssyndrom 
  - Ångesttillstånd 
  - Ätstörning 
 • Redogöra för personlighetsyndrom och utvecklingsstörningar samt deras komplexitet vid behandling av psykiatrisk sjukdom.
 • Identifiera behov av ECT samt redogöra för denna behandlingsmetod.
 • Redogöra för framgångsfaktorer vid överlämning av ungdomar till vuxenpsykiatrin.
 • Redogöra för vuxenpsykiatrins ansvar och skyldigheter gentemot barn till psykiskt sjuka och missbrukande föräldrar.
 • Beskriva rättspsykiatrins organisation och arbetsuppgifter samt för barnpsykiatrin relevanta avsnitt av Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: