Vuxenaudiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få nödvändiga kunskaper att handlägga vuxna med hörselnedsättningar och andra hörselproblem.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c7, c9, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STc7, STc9, STc10, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och utreda hörselnedsättningar och andra hörselproblem, exempelvis tinnitus eller hyperacusis, hos vuxna.
  • Bedöma hörselnedsättningens eller hörselproblemets grad och typ samt fastställa deras orsaker.
  • Planera och följa upp behandling och rehabilitering av hörselnedsättningar och andra hörselproblem, vid behov i samverkan med andra specialister och yrkesgrupper.
  • Diskutera vilka konsekvenser hörselnedsättning eller andra hörselproblem har för patienter och närstående.
  • Diskutera hörselnedsättningar och hörselproblem ur ett samhällsperspektiv (exempelvis hörselnedsättning som folksjukdom, förebyggande insatser samt konsekvenser för arbetsliv).
  • Redogöra för alternativa kommunikationssätt för hörselskadade, döva och döv-blinda personer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: