Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Vetenskapligt förhållningsätt inom allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt och skriva ett individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a5
Till viss del: a1, a2, a4, a6, c12, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Ifrågasätta och kritiskt värdera medicinsk information och sitt eget kliniska handlande.
  • Kommunicera vetenskaplig evidens till olika grupper, till exempel kollegor och patienter.
  • Formulera ett kliniskt problem ur sin kliniska vardag till en forskningsbar fråga.
  • Redogöra för vilka kanaler som finns för att söka och bevaka ny kunskap.
  • Tillämpa ett kritiskt tänkande, visa förståelse för att en tidigare accepterad sanning alltid kan ifrågasättas och kan komma att förändras.
  • Sammanväga evidens med egen erfarenhet och patienters unika förutsättningar i klinisk handläggning.
  • Redogöra för forskningsprocessen, för olika former av forskningsdesign och -metodik samt för de vanliga forskningsetiska problemen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: