Vestibulogi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkare nödvändiga kunskaper för att självständigt handlägga patienter med yrsel.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8
Till viss del: STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogör för utförandet och tolkningen av vestibulära test.
  • Diskutera användandet av vestibulära test, inklusive fördelar och begränsningar.
  • Diagnostisera vestibulära sjukdomar och balansstörningar.
  • Behandla och följa upp behandling av vestibulära sjukdomar och balansstörning.
  • Identifiera sjukdomar och tillstånd inom exempelvis neurologi, psykiatri och kardiologi som ger likartade symtom.
  • Redogör för centrala aspekter vid vestibulär rehabilitering.
  • Redogör för symtom och fynd för sjukdomstillstånd som kan ge yrsel och balansrubbning.
  • Diagnostisera yrselsjukdomar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: