Venös insufficiens

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska redogöra för utredning och behandling av ytlig och djup venös insufficiens samt beskriva handläggning av venös trombos.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi, patofysiologi, kliniska symtom, diagnostik och utredning vid ytlig och djup venös insufficiens.
  • Redogöra för venös kärlanatomi samt operativ kärlexponering på nedre extremitet.
  • Redogöra för operationsindikation samt jämföra och motivera val av operationsmetod (öppen eller endovaskulär behandling) vid ytlig venös insufficiens.
  • Beskriva principer för behandling av akut hög djup ventrombos och posttrombotiskt syndrom.
  • Beskriva åtgärd för akuta och sena komplikationer efter operativ behandling.
  • Beskriva akuta och sena komplikationer efter operativ behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: